Skagen – “Để gió cuốn đi”

Không phải kỳ quan hùng vỹ cũng chẳng phải thiên đường giải trí, Skagen dường như chỉ dành cho những ai biết và muốn bỏ lại những muộn phiền để tìm đến cuộc sống giản đơn, “để gió cuốn đi” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ió, vị biển và thứ ánh sáng mê … Continue reading Skagen – “Để gió cuốn đi”