InterCon PQ_Top banner 1

RMIT NHẬN GIẢI RỒNG VÀNG LẦN THỨ 12

Đại học RMIT Việt Nam vừa nhận giải thưởng cao quý Rồng Vàng lần thứ 12 liên tiếp nhờ những đóng góp tích cực trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Giải thưởng được xem như là sự khẳng định cam kết lâu dài của RMIT Việt Nam về chất lượng đào tạo cũng như tạo thêm cơ hội cho những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước. Để phát triển hoạt động đào tạo, trong năm nay, trường đã thành lập Phân viện đào tạo sau đại học – khu vực châu Á nhằm tạo điều kiện cho sinh viên cao học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Việt Nam và Melbourne. Trường cũng có nhiều chương trình hợp tác với doanh nghiệp, các trường đại học trong nước để mở rộng nghiên cứu, tập trung vào những lĩnh vực mang lại giá trị cho Việt Nam.