QUOTE OF LIFE

15 SỰ THẬT MÀ TA BUỘC PHẢI CHẤP NHẬN: Một số quan hệ sẽ hạnh phúc, một số khác sẽ trở thành bài học Dù thế nào thì bạn cũng đừng hối tiếc vì biết một người. Mỗi người bạn gặp đều dạy cho bạn một điều gì đó rất quan trọng. Đến lúc khó … Continue reading QUOTE OF LIFE