Người ta cứ dễ lưu giữ hoài một dạng ký ức mang tên… mùi hương

Có vai trò mạnh mẽ trong đời sống tinh thần của chúng ta, mùi hương dường như chính là khoảnh khắc của tự do, tình yêu và sự lưu luyến giữa những xáo trộn trong cuộc sống hiện đại… Nói đến mùi hương, mọi người vẫn thường nhắc đến câu nói nổi tiếng của biểu … Continue reading Người ta cứ dễ lưu giữ hoài một dạng ký ức mang tên… mùi hương