Ngành hàng FMCG tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đã tăng mạnh mẽ trong quý 2 năm nay với mức tăng trưởng 6,3% – mức tăng trưởng cao nhất trong suốt 3 năm vừa qua, theo báo cáo Market Pulse của Nielsen. Ngành hàng FMCG tại 6 thành phố lớn của Việt Nam (Hà Nội, Tp. HCM, Hải … Continue reading Ngành hàng FMCG tăng trưởng cao nhất trong 3 năm qua