M.I.K Corporation & Cityneon Holdings Limited hợp tác toàn diện về Bất động sản

Trong ngày 16/8/2015, M.I.K đã được bình chọn là một trong 4 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2015 (một phần của Giải thưởng Bất động sản châu Á do Tạp chí Property Reports tổ chức). Tiếp theo đó, ngày 22/08/2015 tại khu resort The … Continue reading M.I.K Corporation & Cityneon Holdings Limited hợp tác toàn diện về Bất động sản