Liệu ứng viên có phù hợp với văn hóa công ty hay không – hãy áp dụng ngay các câu hỏi phỏng vấn sau!

Nhiệm vụ của một nhà quản lí nhân sự không chỉ là tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất trong danh sách. Một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến quy trình tuyển dụng thành công đó là đảm bảo những giá trị và mục tiêu mà ứng viên hướng đến phải hòa … Continue reading Liệu ứng viên có phù hợp với văn hóa công ty hay không – hãy áp dụng ngay các câu hỏi phỏng vấn sau!