Không phải tài năng, thái độ sống sẽ quyết định sự “nông-sâu” của cuộc đời bạn!

Ai rồi đôi lúc cũng phải đối mặt với cuộc sống bất như ý, nhưng việc lựa chọn thái độ chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề sẽ có thể quyết định độ “nông sâu” cuộc đời và số phận của bạn. Chuyên nghiệp là cách bạn đối diện với mọi thứ bằng thái độ … Continue reading Không phải tài năng, thái độ sống sẽ quyết định sự “nông-sâu” của cuộc đời bạn!