Khi “chính trực” lên tiếng

Đã là lãnh đạo, tôi nghĩ một trong những điều căn bản nhất mà ta cần phát huy và giữ gìn, đó là một tấm lòng chính trực. Chính trực là cái gốc của phát triển bền vững. Phát triển bền vững trong hợp tác làm ăn, trong quan hệ xã hội và trong cả … Continue reading Khi “chính trực” lên tiếng