Khai phá “tiềm năng“ thông qua việc đọc hiểu tính cách nhân viên

Sắp đặt nhân sự “đúng người, đúng chỗ” là bài toán chưa từng có một công thức chung nào để giải mã. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam của VietnamWorks đã chia sẻ về cách thức “đọc hiểu” tính cách ứng viên thông qua bài test 3E-IP nhằm … Continue reading Khai phá “tiềm năng“ thông qua việc đọc hiểu tính cách nhân viên