Học ở trường liệu có đủ để con thành công và tự lập?

Quan niệm bản chất nhất về trường học chính là nơi để giúp con trẻ chuẩn bị hành trang cho cuộc sống mình. Vì thế, một trường học chỉ dạy toàn toán, ngoại ngữ hay khoa học liệu có là đủ ? Thực tế chỉ ra ngoài một số kiến thức cơ bản thì hầu … Continue reading Học ở trường liệu có đủ để con thành công và tự lập?