Grand Mercure Đà Nẵng có Tổng quản lý mới

Khách sạn 5 sao Grand Mercure Đà Nẵng vừa bổ nhiệm ông Guy Poujoulat làm Tổng quản lý mới. Ông Poujoulat sẽ điều hành tất cả các hoạt động của Grand Mercure Đà Nẵng tại Việt Nam bao gồm cả kế hoạch vận hành, chiến lược Sales & Marketing, chương trình khuyến mãi và những công việc … Continue reading Grand Mercure Đà Nẵng có Tổng quản lý mới