Giải thưởng “Dịch vụ ẩm thực xuất sắc”

Giải thưởng “Dịch vụ ẩm thực xuất sắc” trong Top 100 sản phẩm – dịch vụ được tin dùng năm 2015 do Thời báo kinh tế Việt Nam và Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng tổ chức, đã được trao cho Khách sạn Windsor Plaza. Giải thưởng là kết quả khảo sát ý kiến … Continue reading Giải thưởng “Dịch vụ ẩm thực xuất sắc”