Founder & CEO Saigon Books, Nguyễn Tuấn Quỳnh: Thất bại là trải nghiệm không thể bỏ lỡ

Nếu có thể ví von cuộc đời của mỗi người là một quyển sách thì quyển sách mang tên doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh, CEO Saigon Books sẽ mở ra cho bạn nhiều chương kỳ diệu, trong đó chứa đựng những trải nghiệm dù thành công hay thất bại cũng đều là những dấu ấn … Continue reading Founder & CEO Saigon Books, Nguyễn Tuấn Quỳnh: Thất bại là trải nghiệm không thể bỏ lỡ