Estée Lauder giới thiệu Chiến dịch Ung thư vú 2020 dựa trên sức mạnh của sự đoàn kết

Tiếp tục với lời kêu gọi hành động và truyền cảm hứng về sự hy vọng trên toàn cầu: Chấm Dứt Ung Thư Vú, tập đoàn Estée Lauder giới thiệu chiến dịch ung thư vú cho năm 2020 tập trung tôn vinh sức mạnh của “sự đoàn kết”. Trên khắp thế giới, chúng ta đang … Continue reading Estée Lauder giới thiệu Chiến dịch Ung thư vú 2020 dựa trên sức mạnh của sự đoàn kết