Đối mặt với “lựa chọn” hoặc “không lựa chọn”, bạn sẽ làm gì?

Cuộc sống đôi khi là cách bạn điều khiển những lá bài để biến chúng từ kém thành tốt nhất trong một ván bài để mang tới thắng lợi… Mỗi người đều có một cuộc sống riêng mà ở đó, bạn không thể lựa chọn gia đình bạn sinh ra, bạn không thể thiết kế … Continue reading Đối mặt với “lựa chọn” hoặc “không lựa chọn”, bạn sẽ làm gì?