Dạy con hiểu về Tiền

Mùa hè là thời gian trẻ không phải đến trường, các con sẽ không phải bận rộn với những bài học trên lớp và bài tập về nhà. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn dạy con những bài học cơ bản về tiền bạc. Theo các nhà khoa học, nếu được dạy về … Continue reading Dạy con hiểu về Tiền