Đầu tư giáo dục cho trẻ hậu Covid thế nào để tiết kiệm và an toàn?

Trước biến chuyển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, giáo dục được xem là chìa khóa quan trọng nhất để đảm bảo tương lai của thế hệ trẻ. Theo một thống kê của HSBC, các bố mẹ Việt đã dành 47% tổng chi tiêu của gia đình cho việc giáo dục của con cái, chủ … Continue reading Đầu tư giáo dục cho trẻ hậu Covid thế nào để tiết kiệm và an toàn?