“Cơn sốt” HDR

Công nghệ quả thật tiến nhanh hơn người ta nghĩ. Sau những “cơn sốt” mang tên siêu mỏng, 3D, cong và 4K, thế giới công nghệ đang hướng đến một trào lưu mới với hình ảnh tuyệt mỹ, sản phẩm của cuộc hôn phối giữa 4K và HDR. DR là gì? HDR vốn không phải … Continue reading “Cơn sốt” HDR