Chuỗi cửa hàng Jess Luxury Eyewear & Mega Hut đạt chứng nhận Zeiss Vision Analysis Expert đầu tiên tại Việt Nam

Jess Luxury Eyewear, chuỗi cửa hàng kính thuốc và mắt kính thời trang chính hãng vừa được thương hiệu Carl Zeiss Vision gia hạn chứng nhận Zeiss Vision Analysis Expert trong khi cũng cấp mới chứng nhận này cho chuỗi cửa hàng kính Mega Hut. Tập đoàn Mắt kính Ánh Rạng (AR Group JSC) vừa … Continue reading Chuỗi cửa hàng Jess Luxury Eyewear & Mega Hut đạt chứng nhận Zeiss Vision Analysis Expert đầu tiên tại Việt Nam