CAO Fine Jewellery khai trương cửa hàng mới tại Hà Nội

Tiếp nối hành trình dệt nên giấc mơ trang sức của những quý cô ưu tú, đồng thời đánh dấu hơn 18 năm phát triển thành công tại thị trường Việt Nam, CAO Fine Jewellery chính thức khai trương cửa hàng mới tại Hà Nội. Với sứ mệnh dệt nên giấc mơ trang sức của … Continue reading CAO Fine Jewellery khai trương cửa hàng mới tại Hà Nội