InterCon PQ_Top banner 1

Từ 18/5 đến ngày 30/8/2015, Trung tâm Điều trị khúc xạ bằng Laser – Bệnh viện FV, dành ưu đãi đặc biệt cho tất cả các đối tượng có nhu cầu phẫu thuật điều trị cận, viễn, loạn thị bằng hai loại hình phẫu thuật: phẫu thuật LASIK truyền thống và phẫu thuật FEMTOSECOND LASIK.

Với chương trình này, bạn sẽ tiết kiệm được đến 20% chi phí cho mỗi loại phẫu thuật:

  • Phẫu thuật LASIK truyền thống: 20.800.000đ (thay cho 26.000.000đ)
  • Phẫu thuật Femtosecond LASIK: 40.000.000đ (thay cho  46.000.000đ)

Mức phí này bao gồm 1 lần phẫu thuật và 4 lần tái khám sau mổ trong môi trường đạt chất lượng quốc tế, phòng phẫu thuật đảm bảo vô trùng tuyệt đối nhằm giữ gìn đôi mắt sáng, khỏe.

Đặt hẹn ngay để nhận ưu đãi: (08) 5411 3436