Bạn thuộc tuýp người lãnh đạo nào?

Thế giới có 7 kiểu người lãnh đạo điển hình. Và trong mỗi kiểu người đó, đều tồn tại một tính cách phân cực. Nó có thể khiến bạn đạt tới đỉnh cao hoặc sẽ thất bại thảm hại. Trong hơn 3 thập niên làm việc với những lãnh đạo hàng đầu thế giới, Lolly … Continue reading Bạn thuộc tuýp người lãnh đạo nào?