Bạn thông minh, nhưng lại hay thất bại?!

Về cơ bản, trí thông minh có 2 loại là nhận thức thông thường và siêu nhận thức, những người chỉ thông minh theo hướng nhận thức thông thường thì sẽ khó phát huy tốt bằng nhóm còn lại. ó những lúc chúng ta tự hỏi, tại sao những người được cho là thông minh lại thất … Continue reading Bạn thông minh, nhưng lại hay thất bại?!