Ai sợ làm Sếp?

Trái ngược với nhiều người chỉ mong ngóng, tranh thủ từng cơ hội hoặc tìm mọi cách để đạt được “ghế sếp”, cuộc sống còn có những nhân vật thực sự sợ “ghế nóng”. Lý do đưa ra không hẳn vì người đó thiếu tài, thiếu năng lực Làm sếp thiệt sung sướng. Này ăn … Continue reading Ai sợ làm Sếp?