60 giây sống cho riêng mình

Một phút chẳng kịp để nghe nửa bài hát. Một phút không đủ để chuốt mascara xong cặp lông mi. Nhưng một phút có thể là 60 giây “thần thánh” đối với một người phụ nữ nào đó, khi cô ấy dành nó cho riêng mình. ột giây cũng khó? Trong cuốn sách nổi tiếng … Continue reading 60 giây sống cho riêng mình