5 quan niệm tuyển dụng “xưa rồi Diễm ơi”

Trong thời đại cạnh tranh như hiện nay, các nhà tuyển dụng thường phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” để tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất cho công ty. Cho nên, bên cạnh việc không ngừng áp dụng các nguyên tắc đổi mới thì các công ty nên “tạm biệt” những quan … Continue reading 5 quan niệm tuyển dụng “xưa rồi Diễm ơi”