4 Dấu hiệu nhận diện một người Sếp ‘tồi’

Theo những nhà nghiên cứu từ đại học Havard và Stanford, những căng thẳng khi làm việc với một người quản lý quá khắt khe ảnh hưởng xấu tới sức khỏe không kém gì tác động của thuốc lá lên những người hút thuốc thụ động. ác khảo sát gần đây của Hiệp hội Tâm … Continue reading 4 Dấu hiệu nhận diện một người Sếp ‘tồi’