10 điều Phụ nữ thành công không thể thiếu

TS. Suzanne Gelb – nhà tâm lý học, chuyên gia khai vấn (life coach) – đã dành hàng ngàn giờ để nghiên cứu về những nữ khách hàng của mình và nhiều trường hợp phụ nữ thành công khác. Suzane Gelb cho biết: “Những phụ nữ này đã chọn cách sử dụng sức mạnh, năng … Continue reading 10 điều Phụ nữ thành công không thể thiếu